سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خیراندیش – دانشگاه هوایی شهیدستاری

چکیده:

اقتصاد جهان امروز از اقتصاد تولید محور به سمت اقتصاد دانش محور تغییر جهت داده است درجهانی که هرروزه از دانش آکنده می شود مزیت رقابتی آن سازمانهایی است که از پایگاه اطلاعاتی و دانشی مستحکمی برخوردار بوده و سرمایه اصلی آن ها دانش و کارکنان دانشی بوده و از ظرفیت مناسبی برای حفظ توسعه سازماندهی و بهره برداری از شایستگی های آنان برخوردار باشند رویکرد کنونی برای حفظ کارکنان اقتصاد دانشی به سوی انگیزه های درونی از جمله مهمترین آنها یعنی نظام آموزشی و یادگیری آنها تغییر یافته است با این وجود آموزش دانشگران از ابعاد مختلف با کارکنان سنتی متفاوت است و عدم لحاظ این تفاوت ها چیزی جز هرزروی منابع نخواهد داشت براین اساس درمقاله حاضر با رویکرد کتابخانه ای ضمن مرور ادبیات آموزش درحوزه دانشکاران به مهمترین ملاحظات اجرایی نظام آموزش دانشکاران پرداخته می شود.