سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرید قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سیدحسین حسینی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه باتوجه به محدودیت های موجود استفاده موثرازمنابع درفرایند تولید کالا و خدمات یکی ازاهداف بنیادی سازمان ها به شمار میرود برای تحقق این هدف تلاش سیستماتیک ساختاریافته و همه جانبه عموم کارکنان درکلیه سطوح سازمانی درزمینه حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده ازطریق اصلاح فرایندهای کاری و برقراری تعامل صحیح و منطقی بین اجزای این فرایندها ضرورتی غیرقابل انکار است بی تردید دستیابی به هیچ موفقیتی بدون تلاش و برنامه ریزی میسر نخواهد بود ودراین میان پیروزی از آن کسانی خواهد بود که بتواننددرمدت زمان کمتر با اثربخشی بیشتر به سوی هدف موردنظر حرکت نمایند یکی از راه های بهبود و پیشرفت اقتصادی و روزافزون یک سازمان اندازه گیری بهره وری آن است و براساس اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری فرصت های بهبود تعریف میشود و چرخه بهبود را میتوان انجام داد به همین جهت بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب موثرمنابع موجود درسازمان است