سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده قدیری – پژوهشگاه نیرو
سارا خیامیم – پژوهشگاه نیرو
مجتبی گیلوانژاد – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

این مقاله به ارائه نتایج حاصل از انجام تحقیقات در زمینه حذف شبکه فشار ضعیف و یا توسعه شبکه فشار متوسط به عنوان راهکاری موثر در خصوص کاهش تلفات پرداخته است. در تحقیقات و مطالعات انجام شده مسئله طراحی شبکه توزیع به طور کامل فرموله شده و بهینه سازی آن صورت پذیرفته و منجر به رهیافتی در جهت ارتقای نظام طراحی شبکه های توزیع گردیده است . در این فرمولاسیون و بر اساس نتایج پیاده سازی الگوریتم بدست آمده بر روی سه منطقه پایلوت با معماری مختلف شهری و شرایط متفاوت جغرافیایی و بهره برداری، میزان نفوذ شبکه فشار متوسط و یا حذف شبکه فشار ضعیف با توجیه فنی و اقتصادی قابل دستیابی است. در مطالعات انجام شده شاخص های آماری مترتب بر طرح های برق رسانی بهینه مناطق سه گانه پایلوت در کشور مدون گردیده و در این مقاله مواردی ارائه شده که گواه نحوه توسعه بهینه شبکه فشار متوسط است.