سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
بابک امیدوار –
صنم مقیمی –
نیلوفر صادقی –

چکیده:

در طی ۳۰ سال گذشته اصول، روشها و مدل های تحلیل و مدیریت ریسک به سرعت و بشکلی گسترده توسعه یافته اند. تحلیل ریسک برای اولین بار در صنایع هسته ای و صنایع فرایندی مورد استفاده قرار گرفت ولی در حال حاضر به ندرت می توان حوزه ای را یافت که در معرض ریسک تصادفی باشد ولی نوعی ابزار تحلیل و مدیریت ریسک نداشته باشد. با این حال، حوزه ی تحلیل و مدیریت ریسک هنوز در فازهای اولیه قرار دارد. تحلیلگران ریسک در کمی کردن ریسک و عدم قطعیت تهدیدات با مشکل روبرو هستند. تحقیقات و استاندارد سازیهای بیشتری مورد نیاز است تا این حوزه به مرحله ی متکامل تری با مبانی علمی قوی تر برسد. در این مقاله با استفاده از مفاهیم پایه ریسک و تحلیل ریسک کمی، به ارائه چارچوب یکپارچه ای برای انجام تحلیل ریسک های امنیتی می پردازیم. ابتدا با استفاده از مفاهیم تئوری تحلیل ریسک ساختاری متشکل از ۶ گام برای این چارچوب تدوین شده و سپس این ساختار با ارئه ی مثالی در خصوص یک حمله تروریستی به یک شبکه برق فرضی، توضیح داده می شود.