سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرام محسنی ملکی رستاقی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

درسالهای اخیراگاهی نسبت به اثرات اجتماعی و محیطی فعالیت های تجاری سازمان های مختلف افزایش پیدا کرده است اوج این اگاهی درسال ۱۹۸۷ بود که کمیسیون جهانی توسعه ومحیط اقدام به انتشارگزارشی به نام اینده مشترک ما نمود شرکت ها برای مقابله با این افزایش نگرانی اثرات محیطی و اجتماعی فعالیت های تجاریشان را به منظور حفظ حق و حقوق خود درجامعه گزارش مینمودند این مقاله به بحث و بررسی راجع به اهمیت وجود یک چارچوب گزارشگری یکپارچه می پردازد که قادر باشد اطلاعاتی را درارتباط با عملکرد اقتصادی ازطریق سرمایه فکری و عملکرد غیراقتصادی شامل آنچه که درمدیریت عملکرد اثرات محیطی و اجتماعی دارد ارایه نماید