سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایوب محمدیان – مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایران
فاطمه حلم زاده – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

به دلیل تغییرات سریع محیطی و تکنولوژیکی امروزه هیچ سازمانی بدون همکاری با سازمانهای دیگر نمی تواند بقا داشته باشد. وجود ارتباطات و همکاری با سازمان های دیگر بخصوص در توسعه شهرهای الکترونیک ی دارای مزایای بیشماری همچون کاهش هزینه مبادله های درون شهری ، کاهش هزینه های ترافیک و عبور و مرورهای شهری، افزایش بهره وری و بازد هی بیشتر اقتصادی برای شهروندان و عرضه کنندگان مواد اولیه می باشد. از طرف دیگر رشد و توسعه فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی زمینه توسعه همکاری های بین سازمانی را به عنوان موتور محرکه بیش از پیش امکان پذیر ساخته است. از این رو در این مقاله هدف آن است که در ابتدا پایه های تئوریک ضرورت وجود همکاری بین سازمانها، مورد شناسایی قرار گرفته و سپس عوامل اصلی موثر بر آن کشف گردد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل محتوا بر روی ادبیات موضوع مشخص گردید که که در آینده می بایست علاوه بر عوامل سازمانی، محیطی و بین سازمانی، نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تعاملات بین سازمانهای مختلف شهری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.