سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید گوهری – گروه مخابرات رمز دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید رحیمی – گروه مخابرات رمز دانشگاه امام حسین ع
علی پاینده – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران
محمدرضا عارف – پروفسوردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله معیارجدید خطی شرطی دررابطه با توابع بولی غیرخطی را ارایه میدهد که درطراحی این توابع درکنار سایر پارامترهای طراحی میتواند نقش موثری داشته باشد براساس این تعریف و اینکه غیرخطی انتقال حالت جایگشت الگوریتم چکیده سازU-QAURK تنها وابسته به ۷بیت از۳۹بیت ورودی به توابع بولی غیرخطی آن است با بهره گیر یاز این تعریف ما قادریم با احتمال بیش از۷۳درصد انتقال حالت غیرخطی این جایگشت را با انتقال حالت خطی تقریب زنیم مشاهده میشود درحالت کلی قابلملاحظه بودن تعداد انتقال حالت خطی به ازای برخی ورودی ها میتواند چارچوب مناسبی به منظور حمله تمایز به این الگوریتم و الگوریتم های مشابه باشد.