مقاله چارچوب تحلیلی و روش شناسی باززنده سازی بافت ها و محلات تاریخی، نمونه موردی محله بازارشاه کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: چارچوب تحلیلی و روش شناسی باززنده سازی بافت ها و محلات تاریخی، نمونه موردی محله بازارشاه کرمان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت تاریخی
مقاله باززنده سازی و احیا
مقاله محله بازارشاه کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیائی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادبهتاش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت های تاریخی شهرها، در بردارنده ارزش های تاریخی- فرهنگی بوده و میراثی گرانبها برای نسل های آتی به شمار می آیند. آن ها آموزه هایی از خرد جمعی انسان ها را که ضمن برخورداری از تجربه، هنر، حس مکان و جهان زیستی آدمیان است، به نمایش می گذارند. از این رو رهاکردن بافت های تاریخی، انسان معاصر را از بهره گیری عالمانه از تجارب گذشته و قرار گرفتن در مسیر تداوم تاریخی که رمز بقای هر فرهنگی است، باز می دارد.
بنابر آنچه بیان شد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر، بررسی تحلیلی تعاریف، رویکردهای مداخله و تحلیل تجربیات جهانی موفق مرمت شهری در شهرهای مشابه با شهرهای ایرانی همچون ژیان (چین)، قاهره (مصر)، صنعا (یمن) و فاس (مراکش) است. هدفی هم که در این نوشتار دنبال می شود این است که با رهیافتی کیفی، مولفه های موثر در باززنده سازی موفق بافت های تاریخی شناسایی شوند و در قالب یک چارچوب تحلیلی- روش شناختی، ارائه گردند. در نهایت برای تبیین هدف یادشده این چارچوب در نمونه موردی محله بازارشاه، از راهبردهای پیشنهادی باززنده سازی و تعیین حوزه های مداخله، استفاده شد.
الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. فرایند شکل گیری مقاله مورد نظر در پرتو ایجاد نظمی منطقی در مطالب پراکنده موجود انجام پذیرفته و لذا برای این کار، از راهبرد استدلال منطقی بهره گرفته شده است.
در پایان، نتایج بررسی ها بیانگر آن بود که عوامل اصلی در باززنده سازی موفق محله تاریخی، عوامل کالبدی- فضایی، عملکردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- تاریخی و مدیریتی- اجرایی بوده است. از سوی دیگر، بررسی تجارب جهانی نیز موید آن است که مهم ترین دلایل موفقیت طرح های مرمت و باززنده سازی شهری در مرحله نخست، عوامل اجتماعی همچون مشارکت ساکنین در فرایند طرح، مدیریت یکپارچه بافت تاریخی و در مرحله بعدی، تعیین حوزه های مداخله است.