سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا توشمالانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
رمضان کرمی – کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده:

با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی در ایران و وجود سیستمهای آماده داخلی و خارجی دراین زمینه ارائه یک چارچوی مشخص برای تعیین خصوصیات یک سیستم آموزشی الکترونیکی که دانشگاهها سازمان ها و شرکت ها بتوانند با کمک آن سیستم آموزش الکترونیکی مورد نیاز خود را مشخص نمایند امری ضروری است دراین مقاله به دلیل ماهیت دو گانه نرم افزاری آموزشی این گونه سیستم ها خصوصیات این سیستم ها به سه دسته کلی راه کارهای آموزشی Pedagogical) فنی Technical) وFinancialمالی ) دسته بندی شده اند این دسته بندی این امکان را فراهم می آورد تا مسائل مختلف آموزشی فنی و مالی که ارکان اصلی چنین سیستمهاییهستنداز یکدیگر مجزا شده و میزان اهمیت هرکدام از آنها به طور مجزا مورد ارزیابی قرار گیرد.