سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود همت فر –
حسین سهیلی –
صادق همه خانی –
نواب کونانی –

چکیده:

اخلاق ضرورت و لازمه یک جامعه سالم است و به علت کارکرد ها و پایامد های مثبت فردی، سازمانی واجتماعی ان است که همواره توجه دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان ها رابر انگیخته است تا برای حفظ وارتقایسطح ان کوشش نمایند. با توجه به ماهیت حرفه حسابداری،حسابداران و حسابرسان در یک موقعیت خاص اعتباری قرار گرفته و در افکار عمومی به عنوان افرادی قابل اطمینان و مین شناخته شده اند. این تعبیر، به نقشبسیار حساس حسابداران در جامعه اشاره دارد، زیرا حسابداران با توجه به تعهدات حرفه ای خویش، نسبت به سهامداران، اعتبار دهندگان، کارگان و کارمندان تامین کنندگان، دولت، حرفه حسابداری و جامعه مسئولیتدارند. حسابداران با اطلاعات اشخاص و مووسات تجاری بیشماری سرو کار داشته و اتخاذ تصمیم ب مبنای اطلاعات تهیه شده بوسیله حسابداران، تاثیر بسزایی بر زندگی تک تک افراد دارد. بدیهی است که سلب اعتبار و اعتمادنسبت به اعمال و رفتار حسابداران، موجب کاهش سطح اطمینان افراد جامعه و تهدید و چالش مهمی برای سیستم اقتصادی جامعه می باشد. با توجه به گزارش رفتار های غیر اخلاقی توسط حسابدارن و حسابرسان از سوی اتحادیه های تجاری و استفاده کنندگان صورت های مالی، حرفه حسابداری در معرض انتقادات شدید قرار گرفته واعتماد عمومی نسبت به حرفه مورد تردید واقع شده است. این مقاله ریشه در کج رفتاری و یر پا گذاشتن اصول اخلاقی را عدم الزامات کافی به منظور رعایت کامل اصول و ایین رفتار حرفه ای می داند و در تلاش است تا بامعرفی راهبرد های نوین در ریمنه توسعه ارزشهای اخلاقی در حرفه حسابداری، نقش آموزش اصول اخلاقی در دوره های مختلف حسابداری را تببین کند.