سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا جافریان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبداله زاده بارفروش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه فرایندهای توسعه نرم افزار عمدتا برپایه روشهای مبتنی بر معماری بنا شده اند و معماری نرم افزار مبنای توسعه سیستم محسوب میشود یکی از فرایندهای اصلی توسعه مبتنی بر معماری ارزیابی معماری نرم افزار قبل از اتمام طراحی و ورود به مرحله طراحی دقیق و پیاده سازی سیستم می باشد به گونه ای که اطمینان حاصل گردد معماری مورد نظر به بهترین نحو نیازهای کاربران را برآوردن می سازد با توجه به تنوع سیستمها و اهمیت ارزیابی معماری نرم افزار روشهای گوناگونی برای ارزیابی ارائه شده است و انتخاب روش ارزیابی مناسب با توجه به نوع سیستم و تنوع روشها یکی از مباحث اصلی و حساس در این زمینه است. برایاین منظور چارچوبهایی برای مقایسه روشهای ارزیابی معماری ارائه شده است.