سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی نژادعطاری –
انسیه نیشابوری جامی –

چکیده:

اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای هم ارتباطات کسب و کار بهطور موثری رقابت پذیری را افزایش داده و موجب تغییرات بسیاری درحقیقت پیچیدگی موجود درزنجیره های تامین چندلایه شده است دراین مقاله یک چارچوب برای ارزیابی عملکرد انواع تلفیق زنجیره های تامین برای جفت کردن استراتژ یهای منابع خارجی چندلایه مطرح می شود بعلاوه ذخیره اطمینان را برای هرکدام از استراتژیهای منابع خارجی زنجیره تامین جهت مدل بندی به عنوان یک سری از صفوف پشت سرهم به کاررفته است براساس زمان های موقتی یک سفارش ویژه درفرایند سطوح مختلف زنجیره تامین تخمین زده شده است درضمن دراین مقاله یک مثال برای چارچوب پیشنهاد شده و آزمایشاتی دراین مورد شبیه سازی شده است.