سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا گلشنی نسب – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده:

امروزه تعداد زیادی از چارچوبهای معماری سازمانی وجود دارد که بعضی از آنها از لحاظ روش با هم تفاوت دارند و بعضی هم بر پایهی چارچوبهای معماری سازمانی دیگر هستند. در چنینشرایطی انتخاب یک چارچوب معماری سازمانی مناسب، با توجهبه تنوع زیاد آنها، مشکل به نظر میرسد. در این مقاله چند چارچوب معماری سازمانی مطرح، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و مقایسهای بین آنها از لحاظ معیارهایی صورت گرفته است که میتواند به انتخاب چارچوب مناسب برای هر سازمان کمک کند.