سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مهبد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی احمدی جزنی – دانشگاه آزاد اسلامی خمین
روح الله احمدی جزنی – دکتری زلزله
عماد مهبد – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

بیش از ۴۰ درصد صدمات درسدهای خاکی دراثرنشست دربدنه یا پی آنها می باشد توجهی خاص م یتواند نشان دهنده چگونگی به حداقل رساندن نشست با استفاده از ابزار مناسب زهکشی به منظور اطمینان از پایداری هیدرولیکی درسدهای خاکی باشد اما درسدهای خاکی همگن استفاده از پتوی فیلتر زهکشی درابعاد و محل تعیین شده توسط برخی روشها نمی تواند قابل اطمینان باشد از این رو دراین مقاله به منظور توسعه ی موثر مکان یابی پتوی فیلتر زهکشی جدول ساده ای و گرافهایی ارایه شده است این نمودارها از شبیه سازی کامپیوتری تعداد زیادی از سد های خاک با ارتفاع و ویژگیهای متنوعی ایجاد شده است درهریک از سدها طول زهکشی تغییر می کند درمحدوده هیدرولیکی قابل قبول در پایین دست محاسبه می شود.