سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، محلات، ایران

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در افزایش بهرهوری سازمانها، توسط مدیریت چابک و بررسی مفاهیم اصلی و الزامات کاری در سیستم های چابک و همچنین مقایسه آن با سایر سیستم های اموزشی وخدماتی جهت آماده سازی سازمانها در یک محیط کاملاً رقابتی در عرضه جهانی. سوال کلی پژوهش این است که سازمانها برای اعمال تغییر مناسب در بخش های مختلف خود ناگزیرند خط مشی هایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی هر دو آنها باشد. این خط مشی ها را تحت عناوینی چون کوچک سازی، اندازهسازی باز آفرینی و چابک نامگذاری میکنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است. حال با توجه به افزایش نرخ تغییرات در محیط های کاری، چگونه میبایست از فرصت های پیش آمده به خوبی استفاده کرد و با تصمیم گیری های سریع، بهبود و بهرهوری را در سازمان تقویت نمود. چرا که اغلب سازمانها نمیتوانند از فرصت هایی که برایشان پیش می آید به خوبی استفاده کنند و این عدم توانایی در وفق پیدا کردن با شرایط تغییر یافته در دراز مدت احتمالاً باعث انتقال و یا واگذاری تشکیلاتشان به افراد و یا سازمانهای توانای رقیب میباشد. به عبارت دیگر در عصر اصلاحات سازمانها تحت فشار شدید تغییرات محیطیاند و این تغییرات سبب شده استسازمانها روی خط مشیهای دگرسازی در بخش های خود به منظور پاسخ دهی سریع به نیازهای مشتریان و عرصه های رقابتی متمرکز شوند. در این مقاله با تمرکز بر ادبیات مرتبط با چابک سازی به عنوان یک خط مشی تغییر در سازمانها، ابعاد موضوع را شناسایی و روش های متداول چابک را تجزیه و تحلیل میکنیم، همچنین نتایج این مقاله حاکی از ضرورت سمت گیری و اجرای سیستم های ناب و اجرای سیاستگذاریها در راستای اهداف آن است، با توجه به بحث جهانی شدن و رقابت در میدانهای بین المللی باید به فکر مقدمه چینی و تعیین پیش نیازهای پیاده سازی چنین سیستم هایی بود