سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه احمدی روحانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی،کارشناس سازمان زمین شناسی *،
حسین هادی زاده خادر – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، کارشناس سازمان زمین شناسی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه (محدوده شهرستان بجستان) درشمال غربی بلوک لوت و جنوب غرب استان خراسان رضوی واقع شده و از لحاظ زمین شناسی و پتانسیل منابع معدنی، دارای جایگاه ویژه ا ی می باشد. با توجه بهخصوصیات ارزشمند تکنیکهای سنجش از دور بخصوص در مرحله اکتشافات مقدماتی، جهت پتانسیل یابی این منطقه از پردازش اطلاعات ماهواره ای در سطوح مختلف استفاده گردید . پردازش اطلاعات ماهواره ای این محدوده در دو مرحله انجام گرفت در مرحله اول، پردازش اطلاعات بوسیله داده های لندست ETM+2002 در گستره جغرافیایی کل شهرستان بجستان انجام شد در این مرحله با کاربرد روشهای ترکیب باندی، نسبت باندی و روش PCA استاندارد و انتخابی، محدوده های واجد آلتراسیون تعیین و مشخص گردید. این نواحی بصورت چهار محدوده اصلی: ناحیه A شرق شهر بجستان (گرانیت بجستان)، ناحیه B جنوبغرب شهرستان بجستان (محدوده نیان و مطر آباد) ، ناحیه C جنوب شرقی شهرستان بجستان (زین آباد) و ناحیه D مرزشرقی شهرستان بجستان و گناباد (هلالی) معرفی گردید که در چک زمینی، وجود آنومالیهای بارز آلتراسیونی در مناطق فوق تایید گردید. در مرحله دوم با استفاده از داده های SPOT و ASTER آلتراسیونها و خط واره ها در محدوده های انتخابی مرحله اولبصورت دقیق مورد تفکیک قرار گرفت جهت این کار از فیلترهای بارزکننده خط واره ه بر روی داده های SPOT استفاده گردید همچنین جهت بارز سازی آلتراسیونها علاوه بر روش ترکیب باندی و نسبت باندی، از روش آنالیز طیفی نوع نقشه بردار زاویه طیفی (SAM ) بر روی داده های ASTER استفاده گردیدو در نهایت، اندیس های معدنی مس، سرب، روی ، آهن، طلا نقره، باریت، فلوریت و… جهت انجام مطالعات تفصیلی در این ناحیه مشخص و معرفی گردید..