سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام مجتهدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

چکیده:

امروزه برنامه های پاسخگویی بار می تواند نقش اساسی درکاهش میزان سرمایه گذاری درتولید انتقال توزیع هزینه های مشترکین و رفع بحرانهای انرژی داشته باشد پاسخگویی بار باعث ایجاد انعطاف پذیری عملیاتی می شود که با برنامه ها و سیاست گذاریهای مختلف میتوند موجب کاهش مصرف پیک سایی و افزایش قابلیت اطمینان گردد برنامه ای که دراین مقاله پیشنهاد شده است و با درنظر گرفتن میزان مصرف مشترکین درگذشته برای بازه های زمانی مختلف پیک غیرپیک و کم باری مقداری اعتبار انرژی تعیین کرده و از یک روش ترکیبی برای تعیین قیمت انرژی مصرفی استفاده می کند تا با استفاده از توانایی های قیمت گذاری پویا و پاسخگویی بار موجب واکنش نشان دادن مشترک و کاهش مصرف ان درساعات پیک بار شود نتایج حاصله از اجرای این برنامه نیز تغییرات ایجاد شده درالگوی بار مشترک بررسی شده است.