سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی امیری – استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
مجتبی جشنی آرانی – دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران
غلامعلی خالوئی – کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
مصطفی کوهی نوشآبادی – کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

با ورود به سده بیست و یکم، نیروی انسانی به عنوان شریک استراتژیک و با ارزش ترین سرمایه سازمان در کنار منابع فناوری، مالی و … مطرح بوده و در حقیقت رکن اساسی هر سازمان در برآورده ساخت استراتژیها و حصول اهردا مری – باشد. استراتژیهای(اقدامات) منابع انسانی ابزار و شیوه های اصلی هستند که توسط آنها سازمانها می توانند مهارت ها، نگرشها و رفتار افراد را برای انجام کارهایشان و رسیدن به اهدا سازمانی موجود مورد تاثیر قرار دهند . در مدل ها و رویکردهای پیشین ، عدم توجه به بعد دانش کارکنان در تدوین استراتژیهای منابع انسانی به صورت یک خلا کلیدی قابل مشاهده میباشد، در همین راستا پژوهش حاضر برای ارائه چارچوبی هدفگذاری شده است که از طریق آن بتوان استراتژیهای منابع انسانی را با تاکید بر بعد مدیریت دانش که امروزه یکی از اصلی ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها میباشد، تدوین کرد.