سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی امیری – استادیار دانشگاه تهران
مجتبی جشنی آرانی – کارشناسی ارشد
غلامعلی خالوئی – کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به توسعهی ادبیات مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی ازطریق ایجاد ارتباط بین آنها می پردازد استفاده از یک رویکرد یکپارچه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش به گونه ای که هرکدام تقویت کننده و پشتیبان دیگری باشد باعث ارتقا اثربخشی و عملکرد سازمانی می شود مدل استفاده شده دراین مقاله جهت پیوند مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش تغییرات اساسی درچهارحوزه را ضروری می داند نقش ها مسئولیت ها تمرکز استراتزیک و تمرکز یادگیری پیوند مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سازمان ها از طریق این چهارحوزه امکان پذیرمی باشد.