سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دلشاد نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
عباس بحرودی – دکتری تکتونیک
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
حمیدرضا کریم نژاد – کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

تاقدیس کوه سیاه تاقدیسی نامتقارن است که درپهنه ساختاری فارس واقع درکمربند ساده چین خورده زاگرس قرارگرفته است عملکرد گسل کازرون با راستای شمالی جنوبی بصورت ناحیه ای در باختر این ساختمان و وجود گسلهای راستالغز با طول بین ۱۰-۲ کیلومتر درتمام قسمت های این ساختمان از ویژگیهای مهم این تاقدیس می باشد که پرسشهای زیادی را درمورد ارتباط و فرگشت ساختاری این ساختمان با گسل راستالغز کازرون ایجاد کرده است تفسیر تصویر لرزه ای ساختارهای راستالغز بطور معمولی کاردشواری است مدلهای همانند سازی فیزیکی (analogue models یک ابزار قوی درپیشرفت درک هندسه و جنبش شناسی ساختارهای سه بعدی درحوضه های رسوبی و میدانهای نفتی است دراین پزوهش برپایه مطالعه داده های ماهواره ای مدلهای ارتفاعی رقومی با دقت ۱۰متر و استفاده ازمدلهای همانند سازی فیزیکی به بررسی و ارتباط ساختاری تاقدیس کوه سیاه با گسل کازرون پرداخته شد.