سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد علامتیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

دراین مقاله روش رهایی پویا برای پیمایش ناحیه های کمانشی سازه ها به کار می رود نخست فرایند رهایی پویا و رابطه های آن معرفی شده و کاستیهای آن درناحیه های کمانشی بررسی می گردد سپس دو دسته رابطه سازی که از معیارهای کمینه کارمایه جنبشی سازه و کمینهتغییر مکان نامیزان سازه بدست می آیند برای محاسبه عامل بار پیشنهاد می شود این روشها دردسته بندی شیوه های تغییر مکانی قرار دارند و با تکرار های روش رهایی پویا سازگار می باشد سنجش عددی رابطه سازی های پیشنهادی نیز با تحلیل الگوی اجزای محدود سازه هی خرپاییی و قوسی که دارای ناحیه های کمانشی می باشند انجام می پذیرد کمانش دراین سازه ها با فرض رفتار غیرخطی هندسی پدیدمی آید نتایج عددی کارایی مناسی فرایندهای پیشنهادی را درپیمایش مسیرهای ایستایی سازه های غیرخطی با روش رهایی پویا نشان میدهند.