سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر جوانمردی –
سیما پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

پدیده رسوب واکس در مخازن نفتی در مرحله درعملیاتتولید ،انتقال وفرآوری مشاهده می شود.تجزیه واکس پدیده ای نامطلوب است زیرا زیرا منجر به انسداد خط لوله وتجهیزات عملیاتی می شود که در نتیجهسبب کاهشنرخ جریان شده ویا افت فشار زیاد میشود.ملکول های واکس وقتی دما کاهش می یابد، به علت کاهش حلالیت پارافین های سنگین(یعنی ان-آلکان های سنگین تر ازنرمال هپتان )در فازمایع کرستالیزه شده که منجر می شود سرانجام در دردیواره لوله رسوب کنند.شود.مشکل واکس در چاه های تولیدی به دلیل زمان وقفهتولید برای حذف واکس بسیار پر هزینه است.بناراین ضروری است که یک راه حل برای تجزیه واکس گسترش یابد.راه حل های متفاوتی برای کاهش تجزیه واکس پیشنهادشده است که از مهم ترین آن هامی توان بهعایق کردن تکنولوژی های تزریق مواد شیمیائی واستراتژی های مدیریت گرمائیاشاره کرد ؛کههمگی این روش ها مستلزم هزینه های زیادی است .به نظر مرسد منطقی ترین روش پیش بینی شرایط واکس وممانعت از تشکیل آن است .در این تحقیق به منظور بررسی آسیب سازند به علت شکل گیری رسوب واکس از مدل های اکتیویته Wilson Predictive، PredictiveUNIQUAC وUNIFAC برای پیش بینی تعادلاتجامد-مایع در ترکیبات دوتائی ومخلوط ها در فشار اتمسفری استغاده شود که نیازی به استفاده از معادله حالت ندارند.نتایج مدل های مختلف با هم مقایسه شده اند ودر نهایت به این نتیجه می رسیم که مدل اکتیویته نتایج بهتری را فراهم می سازد