سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عضو ب
سمیه سادات مکیان – کارشناس ارشد علوم روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور روانشناس
فاطمه فهیمی فر – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عضو ب

چکیده:

برقراری امنیت، از جمله نیازهای ضروری توسعه هر جامعه ای، مطرح است؛ در این بین بروز پدیده شوم جرم و جنایت باعث تزلزل در پایه های امنیت و سلامت روانی شهروندان گشته و صدمات و هزینه های جدی را برای شهر و شهروندان به بار می آورد. پدیده شوم جرم و جنایت بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، ح قوقی و … را شامل می شود. اما به نظر می رسد، آنچه که مادرِ تمام این عوامل است عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد، تورم اقتصادی و … است، اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث بروز پدیده شوم جرم و جنایت می شوند؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد که با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رش ت های به مسئله فوق نگریسته شود تا شاهد جامعه ای ایمن در حوزه مدیریت شهری باشیم. بنابراین، نگارندگان مقاله فوق در اقدامی نوآورانه بر آن شدند ، با تلفیق علوم روان شناسی و اقتصاد و با رویکردی سیستماتیک، سعی پیش گیری از وقوع جرم و جنایت کنند . به همین منظور نگارندگان معتقدند ، اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد ، اما به کمک علم روان شناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم و جنایت است.