سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر استادرحیمی – گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا سیادتان – گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیدابراهیم افجه ای – گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی تهران
وحید نجمی – گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

با توجه به پیشرفت روزافزون الکترونیکقدرت موتورهای رلوکتانس سوئیچی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته اند دراین میان با توجه به عدم وجود سیم پیچی در روتور این نوع موتور ساختار ساده عدم وابستگی گشتاور موتور به جریان فاز نیاز به جریان اولیه کم باعث گردیده تا موتورهای رلوکتانس سوئیچی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد یکی ازروشهای افزایش بازده این موتورها پیش فاز سازی می باشد پیش فاز سازی به معنی روشن کردن زاویه فاز به اندازه a درجه جلوتر از حد معمول و قطع آن به اندازه b درجه زودتر از حدمعمول می باشد که گشتاور موتور رلوکتانس سوئیچی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد همچنین پیش فاز سازی یکی از روشهایی است که می توان به وسیله آن ریپل گشتاور و نویز حاصله از آن را درموتور رلوکتانس سوییچی کاهش داد.