سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان عبدیزدان – گروه کامپیوتر واحد بندرماهشهر دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
سعید پارسا – گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

مساله زمان بندی یکی از مسائل Np-hard است و الگوریتم های اکتشافی زیادی جهت زمان بندی گراف کاری ارایه شدها ست همچنین الگوریتم های پیش زمان بند مانند خوشه بندی clustering ادغام merging به روشهای متفاوت برروی گرافهای کاری اعمال شده تا گراف کاری بهتری جهت عمل زمان بندی ارسال شود دراین مقاله کلیه عملیات پیش زمان بندی و زمان بندی گراف کاری درسیستمهای چندپردازنده ای براساس نظریه بازی ها انجام می شود انتخاب حداکثرتعداد پردازنده برای گراف کاری جاری جهت اجرای موازی کارها و کاهش طول زمان بند با ادغام مناسب تعدادی ازکارها با والدینشان و تکثیر تعدادی از والدین برای برادرهایشان ارجاع کارها به پردازنده براساس نظریه بازی ها انجام می شود که دراین مقاله روش کار بیان می شود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که طول زمان بند به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.