سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا صادقی نژاد – کارشناس عمران شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
فرهاد نادران – کارشناس ارشد سازه شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده:

آبگیری سد ونیروگاه گتوند علیا درشمال خوزستان درمرداد ۱۳۹۰ احداث بزرگترین پ ل کابلی ترکه ا یCable-Stayed Bridgs ایران رارقم زده است. بدین لحاظ در طراحی این پل عظیم ومرتفع (طول پل ۴۶۰ متر ودهانه میانی ۲۵۶ متر، ارتفاع پایه ها ۷۲/۳۳ متر ارتفاع پایلون ها ۶۴/۲۷ متر است) از تیر عرضی پیش تنیده،جهت مهار نیروهای انتقالی از شاه تیرهای برجی هشتیPylons) به پای ههای قائم پل استفاده شده است. نیرویی که از طرف پایلون به پایه وارد م یشود به حدی است تمایل دارد پای هها را از یکدیگر به سمت بیرون حرکت دهد. لذا جهت جلوگیری از این امر تیری طراحی شده که پای هه ا را به یکدیگر اتصال نماید اما به لحاظ اینکه مقدار نیرو ی وارده به پای هها زیاد است چنانچه خواسته باشیم صرفاً از آرماتور استفاده نماییم باعث م یشودکه اولاً ابعاد وهندسه تیر بسیار بزرگ می شودثانیاً مقدار تراکم آرماتور به حدی است که خارج از آییننام ههای طراحیاست. در طراحی این تیر ازسیستم بتن پیش تنیده پس کشیده استفاده شده که مقدار زیادی از بارحاصله از پایلونتوسط کابل تامین م یشود. در این مقاله سعی شده پیرامون معیار اساسی تنیدگی وانواع رو شه ا وسیست مه ا وفولادهایی با مقاومت بالا که در روش تنیدگی استفاده می گردد توضیحاتی داده شود. در ادامه علت استفاده از مصالح تنیدگی وهمچنینمصالح ولوازم مورد نیاز وروش اجرایی عملیات تنیدگی در تیر زیر عرشه ( تیر عرضی) این پل مورد بررسی قرار گرفته است .