سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
شهناز کرمی –

چکیده:

دراین مطالعه جاذب جدیدی از خاک اره اصلاح شده توسط دی اتیلن تری آمین تهیه شد به منظور شناسایی جاذب و مقایسه خاک اره خام با خاک اره اصلاح شده و تایید ساختار آن از تکنیکهای طیف سنجی مادون قرمز و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد در این تحقیق اندازه گیری براساس تشکیل کمپلکس کلرید کادمیم د رفاز آبی و جذب سطحی کمپلکس های کادمیم II برجاذب اصلاح شده در ستون و سپس شستشو و واجذب توسط ۲/۵ میلی لیتر اسید نیتریک ۰/۵ مولار می باشد. فاکتور پیش تغلیظ این روش ۲۰۰ ۲/۵ میلی لیتر حجم شوینده به ازای ۵۰۰ میلی لیتر حجم نمونه می باشد.