سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر برومند پیروز – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مرتضی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
کبری متعبد – پتروشیمی مارون آزمایشگاه پلیمر

چکیده:

معمولا اندازه گیری مستقیم مقادیر ناچیز فلزات به وسیله اسپکتروفتومتری اتمی به دلیل برخی مشکلات دقت و حساسیت کافی ندارد بنابراین استفاده از مرحله پیش تغلیظ و استخراج ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق روشی عالی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم یونهای کروم از نمونه های آبی به وسیله تعویض گر یونی دوشین ارایه شده است پارامترهای موثر براستخراج از جمله مقدار جاذب زمان مورد نیاز جذب تاثیر غلظت محلول حاوی فلز مس بربازیابی اثر PH و اثر سایر کاتیونها و … بهینه شده اند فاکتور تغلیظ ۳۲ بدست آمد.