سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین توللی – دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان واحد امیدیه
محبوبه تابنده –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی استخراج یون سرب کیلیت شده با لیگاند ۱-۲-پیریدیل ازو -۲-نفتول در محلولهای رقیق آبی به روش استخراج نقطه ابری پرداخته می شود پیش تغلیظ سرب در محلولهای ابی برپایه CPE در محیط مایسلی سورفکتانت غیریونی تریتون X-114 صورت گرفت بهترین راندمان استخراج به وسیله بافر بوریک اسید / سدیم هیدروکسید در PH=8 بدست آمد. پارامترهای مختلفی چون PH غلظت تریتون X-114 غلظت بافر بوریک اسید / سدیم هیدروکسید دما و زمان نقطه ابری و زمان و سرعت سانتریفیوژ مورد ارزیابی و مطالعه قرارگرفته است این عمل جهت افزایش حساسیت و کارایی استخراج روش پیشنهادی صورت می گیرد بعد از جاسازی فازها برپایه نقطه ابری شدن فاز غنی سورفکتانت توسط حلال متانول رقیق گردید و درنهایت جذب توسط دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی شعله خوانده شد.