سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جعفر برومند پیروز – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
کبری متعبد – پتروشیمی مارون آزمایشگاه پلیمر
مرتضی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

معمولا اندازه گیری مستقیم مقادیر ناچیز فلزات به وسیله اسپکتروفتومتری اتمی به دلیل برخی مشکلات دقت و حساسیت کافی ندارد بنابراین استفاده از مرحله پیش تغلیظ و استخراج ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق روشی عالی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم یونها ی مس از نمونه های آبی به وسیله هیدرولایت ارایه شده است پارامترهای موثر براستخراج از جمله مقدار جاذب زمان مورد نیاز جذب تاثیر غلظت محلول حاوی فلز مس بربازیابی اثر PH و اثر سایر کاتیونها و … بهینه شده اند فاکتور تغلیظ ۲۵ بدست آمد.