سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران
مرجان شریفی –

چکیده:

طی سالهای اخیر استفاده از مواد طبیعی بعنوان جاذب برای اندازه گیری فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی پیش تغلیظ یونهای مس از محلولهای آبی بوسیله ی خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین و سپس اندازه گیری بوسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای می باشد. آنالیت مورد نظر با یونهای کلرید تشکیل کمپلکس داده و بر روی سطح خاک اره اصلاح شده، جذب میشود، سپس کمپلکسها توسط محلول اسید نیتریک از روی جاذب شسته شده ومقدار آنالیت توسط اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری میشود. اثر متغیر های گوناگون مانندpH غلظت واکنشگر، غلظت و حجم شوینده، مقدار جاذب ومزاحمت یونهای گوناگون بر روی درصد بازیافت آنالیت مورد بررسی قرار گرفته است.