سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا اسداله فردی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
آزاده همتی – کارشناس ارشدطرح های منابع آب

چکیده:

با توجه به میزان حساسیت آب درحوضه چهل کزی واقع در استان کردستان و نیز اینکه عمده آب شرب این منطقه از طریق رودخانه چهل گزی تامین می شود مطالعه کیفی یکی از فاکتورهای مهم مدیریت این حوضه می باشد با توجه به اینکه شبکه های عصبی مصنوعی به علت خصوصیات منحصر بفرد خود دارای قابلیت بالایی در شبیه سازی روابط غیرخطی و پیچیده می باشند دراین مطالعه داده های ماهانه مربوط به یک دوره ۱۲ ساله برای حوضه چهل گزی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۹ جهت استفاده در شبکه عصبی استاتیکی استفاده گردیده براین اساس داده های ورودی به شبهک عصبی شامل غلظت های سدیم منیزیم کلسیم سولفات کلرور بی کربنات ph دبی بوده و درصد جذب سدیم درآب SAR به عنوان پارامتر خروجی شبکه عصبی MLP پیش بینی نموده با توجه به نتایج حاصله شبکه عصبی فوق در پیش بینی SAR منطقه مطالعاتی از اطمینان قابل قبولی برخوردار بوده و ضریب همبستگی بین داده های واقعی و پیش بینی شده نزیک یک بوده و درتحلیل حساسیت انجام شده فقط پارامترها کلسیم و PH باعث تغییر در پیش بینی SAR شده و بقیه پارامترهای ورودی در پیش بینی SAR حساسیت قابل اهمیتی نداشته اند