سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی بختیاری – دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی بوشهر
مسعود مفرحی –

چکیده:

[سیویلیکا: اصل مقاله فاقد فرمولها می باشد.]
تئوری محلول جذب شده ایده آل بدلیل توصیف خوب داده های جذب سطحی در عین سادگی محاسبات و امکان استفاده از همه ی هم دماهای تعادلی جهت پیش بینی داده های تعادلی جذب سطحی مخلوط ها از داده ها ی حالت خاص مورد استفاده قرارمیگیرد از این تئوری جهت پیش بینی داده های تعادلی جذب سطحی مخلوط دو جزئی گازهای پروپان و پروپیلن برروی دو نوع جاذب کربن فعال LAC BAX با استفاده از هم دمای تعادلی لانگمویر – فرلندلیچ استفاده شد قابلیت جداسازی این جاذب ها توسط پارامتر گزینش پذیری تعادلی تعیین شد به منظورمقایسه قابلیت جداسازی فرایندهای جذب سطحی و تقطیر ضریب فراریت نسبی این دو گاز با فرض ایده آل بودن محلول تعیین و با گزینش پذیری جذب سطحی مقایسه شد استفاده از جاذب کربن فعال BAX جداسازی این دو گاز را به میزان کمی بهبود می بخشد اما درنهایت هیچ یک از این دو فرایند توانایی جداسازی قابل توجهی را ارائه نمی دهد