سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر عابدی – پژوهشگاه مواد و انرژی
سید محمود هاشمی نژاد – پژوهشگاه مواد و انرژی
مجید جمیل – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد در بازه های زمانی مختلف برای کاربردهای متفاوت در مزارع بادی بسیارضروری می باشد. با توجه به پیچیدگی تغییرات جوی، برای پیش بینی سرعت باد، مدل سری های زمانی بر مدل های پیشبینی فیزیکی ارجح می باشد. سیستم استنتاجی عصبی- فازی تطبیقی یکی از روشهایی است که رابطه ای غیر خطی بینورودی و خروجی می یابد و به عنوان روش مناسب برای پیش بینی سرعت باد مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر باسرعت باد نیروگاه بادی بینالود ،MATLAB نرم افزار Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems استفاده از جعبه ابزاربرای افق زمانی نیم ساعته و یک ساعته پیش بینی شده است. میزان دقت پیش بینی انجام شده بر اساس ریشه میانگینمورد ارزیابی قرار گرفته است. (RMSE) مربعات خطا