سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن پورنقیب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالمجید موحدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
خلیل شهبازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

با تولید نفت از مخازن زیرزمینی، فشار در این مخازن افت می‌کند که این افت فشار همراه با عواملی دیگر باعث می‌شود گاز وآب موجود در بالا وپائین ستون نفتی به سمت چاه تولیدی مهاجرت نماید و موجب تشکیل مخروط آب و یا گاز می‌شود، در این حالت چاه‌های تولیدی نفت با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند که در نهایت منجر به کاهش تولید نفت ویا حتی قطع تولید می‌شود. هدف از انجام این تحقیق معرفی روابط همبسته (Correlations) مربوط به پدیده مخروطی شدن می‌باشد تا به کمک آنها وقوع این پدیده پیش‌بینی گردد تا بتوان اقدامات لازم را جهت مقابله با آن انجام داد روش کار در این‌جا بدین صورت است که پارامترهای مربوط به تعدادی از چاه‌های یک میدان نفتی واقع در جنوب غربی ایران را در روابط همبسته قرار داده و دبی بحرانی و زمان رسوخ مربوط به هر کدام از چاه‌ها تعیین گردید، نتایج حاصله را با مقادیر برداشت شده از نمودارهای تاریخچه تولید این چاه‌ها مقایسه گردید و در نهایت روابطی که دارای نتایج مشابه و یکسان‌تری هستند انتخاب گردید. با بررسی کارهای انجام شده در این تحقیق، رابطه حل تحلیلی Hoyland et al (1989) و رابطه Chaperson (1986) برای تعیین دبی بحرانی، رابطه Sobocinski Cornelius (1965) برای تعیین زمان رسوخ آب معرفی گردید.