سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق بارونی زاده بهبهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری، دانشگاه آزاد اس
محمد آبدیده – استادیار، دکتری زمین شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،گروه م

چکیده:

تولید شن و ماسه در بسیاری از میدان هایی که استحکام پایینی دارند اجتناب ناپذیر است . کنترل ماسه نیازبه ادغام بسیاری از زمینه های تکنولوژی از قبیل مکانیک سنگ ،تجزیه و تحلیل بهره دهی چاه و … دارد. دراین مقاله پس از قرائت داده های پتروفیزیکی از جمله لاگ صوتی به محاسبه مدول های الاستیک سنگ مخزن و محاسبه مقاومت تک محوری سنگ مخزن مناسب با آن پرداخته شده است .اطلاع از جهت و مقدارتنش در اعماق زیاد نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی میباشد.در این مقاله به تحلیل تنش های برجا و همچنین پنجره گل ایمن حفاری با توجه به لاگ قطر سنج و لاگ لیتولوژیPEF) که می توان زون های دارای پتانسیل تولید ماسه را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد. موقعیت تنشهای برجا در میدان مورد تحقیق به صورت رژیم تنش نرمال میباشد. . پس از تعیین جهت و محاسبه بزرگی تنشهای برجا، پنجره ایمن گل حفاری مطمئن برای طراحی پیش بینی احتمال ورود ماسه به داخل چاه و جلوگیری از این امر را نمود . این عملیات قابل استفاده برای همه ی چاه های تولیدی نفت است