سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد صیادامین – استادیار دانشگاه گیلان
کریستوفرسرکیزی شمس حاجیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از اطلاعات تجربی موجود ویسکوزیته مخلوطهای آبی ۵۴ ماده آلی درفشارجو توسط شبکه عصبی پرسپترون تخمین زده شده است ورودی شبکه شامل دمای ذوب دمای تبخیر ضریب بی مرکزی جز مولی وزن مولکولی چگالی نسبی فشاربحرانی و دمای کاهیده است پس از آموزش شبکه با ۳۷۴۱ گروه داده آزمایشگاهی ۳۶۳ داده مورد تست قرارگرفت ساختاربهینه ترتیب لایه ها ازطریق حدس و خطا براساس میانگین انحراف ۳/۲۱% بدست آمد شبکه عصبی حاصل با مدل محاسباتی موجود دراین زمینه مورد مقایسه قرارگرفت که عملکردی بهتری نسبت به مدل مذکور داشت