سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر نسایی – دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا شرافت –

چکیده:

دراین مقاله امکان پیشگویی وقوع حمله صرع با استفاده از تحلیل تطابق فاز متقابل درحوزه زمان فرکانس بررسی شده است پیش آگاهی از زمان وقوع حمله علاوهبر کاهش فشارروانی و بهبود کیفیت زندگی و ایمنی بیمار می تواند روشهای متنوعی از درمان را نیز امکان پذیر کند دراغلب راهکارهای موجود آشکارسازی زمان آغاز حمله روی ثبت های کوتاه مدت انجام شده است اما دررویکرد اخیر توجهی به هشدارهای نادرست درمواردی که حمله اتفاق نمی افتد نمی شود درمقابل بررسی و تحلیل داده های طولانی مدت ثبت شده و ارایه راهکار مناسب جهت بهبود الگوریتم پیش بینی احتمالوقوع صرع هدف اصلی این تحقیق است مادراین تحقیق معیار میانگین همبستگی فاز متقابل را که از مفاهیم اساسی دربررسی تعامل بین سیستمهای نوسانگر از روی داده های تجربی است مطرح می کنیم و سپس شرط لازم برای وقوع حمله صرع را با هدف کمینه شدن احتمال سنکرون شدن اطلاعات کانالهای واقع درکانون صرع روی باندهای فرکانسی معرفی کرده و راهکاری برای انجام این کار ارایه می کنیم