سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تاری – دانشگاه پیام نورتهران
بهروز مینایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد فراهی – دانشگاه پیام نور
محمد نیکنام پیرزاده – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از الگوریتم های داده کاوی CART و شبکه عصبی به بررسی عوامل موثر در میزان مشروطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم پرداخته ایم بعد از ایجاد مدل توسط الگوریتم ها بصورت تنها مدلها را در نرم افزار Clementine 12.0 با استفاده از گره Ensemble با یکدیگر ترکیب نموده و مدل ترکیبی را ایجاد نموده ایم و درنهایت با گره Analysis مدلهای ایجاد شده را مورد ارزیابی و نتیجه ارزیابی ها را مقایسه نمودیم در مدل ایجاد شده توسط الگوریتم شبکه عصبی در لایه ورودی ۴۴ نرون در لایه مخفی ۳ نرون و ۱ نرون در لایه خروجی ایجاد شده است همچنیندر مدل CART یکدرخت تصمیم با عمق ۵ ایجاد شده است با توجه به اینکه تعداد فیلدها دربانک اطلاعاتی زیاد بوده با استفاده از گره Feature Selection با انتخاب هدف فیلدهای را که د رهدف تاثیر کمتری را داشتند حذف نمودیم که مقداری از پیچیدگی مدل را کاهش داده است.