سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
بهروز مینایی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد فراهی – استاد دانشگاه پیام نور تهران
محمد نیکنام پیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به اینکه درسالهای اخیر با افزایش تعداد دانشجویان و رشته های تحصیلی لزوم اطلاع رسانی و هدایت صحیح دانشجویان بیش از پیش احساس می گردد و این امر کار مسئولین از جمله کارشناسان آموزش و همچنین مدیران گروه را بسیار دشوار نموده است دراین مقاله سعی بر آن شده است که از طریق پایگاه داده انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم از سال ۷۹ تا ۸۹ مدلهای پیش بینی از قبیل Neural Network و C5.0 را برروی داده ها اعمال و سپس پس از ترکیب مدلها مدل ترکیبی جدیدی را ایجاد نمود کهدارای دقت ارزیابی بیشتری می باشد چارچوب کار براساس متدولوژی CRISP-DM بوده که دارای ۶ فاز می باشد و با استفاده ازن رم افزار Clementine 12.0 کلیه فازها بررویداده ها اعمال گردیده است.