سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی دیوسالار – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه
سیدجواد ابراهیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، حسابداری، نور، ایران

چکیده:

ورشکستگی شرکت ها از پدیده های مهم اقتصادی است. سلامتی و موفقیت شرکتها از نگرانی های عمده سیاست گذران، صنعتگران، سرمایه گذاران و مدیران می باشد. در این مطالعه یکی از تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی به نام پرسپترون های چند لایه (MLP) و روش آماری پروبیت برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. ه دف اصلی دسته بندی نمونه ای شامل ۱۴۰ شرکت ورشکسته و غیرورشکسته ایرانی است. ۴ نسبت مالی پیش بینی کننده مؤثر به عنوان متغیرهای ورودی مورد استفاده قرار گرفته است. این متغیرها با مطالعه گسترده ادبیات تحقیق و با استفاده از تحلیل انتخاب متغیر بدست می آید. بر اساس نتایج به دست آمده مدل MLP عملکرد بهتری نسبت به مدل پروبیت در پیش بینی ورشکستگی دارند.