سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد اقتصاد و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
معصومه دیوسالار – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شهره حقیقی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

نقدینگی مهمترین عنصر دارایی جاری نهادهای مالی، به خصوص بانک هاست. در صورتی که نهاد مالی توانایی دسترسی سریع به وجه نقد با هزینه مناسب و در زمان مناسب را داشته باشد، به عنوان یک نهاد مالی با قابلیت نقدینگی بالا شناخته می شود و از سوی دیگر، کمبود نقدینگی موجب افزایش ریسک نقدینگی و بروز مشکلات مالی خواهد شد. شبکه عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن در چند سال اخیر افزایش یافته است. در این مطالعه کارایی مدل شبکه عصبی در راستای پیش بینی نقدینگی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نقدینگی سال های ۱۳۵۳-۱۳۸۳ برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. نتایج، نشان داده است پیش بینی نقدینگی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۷ با استفاده از شبکه عصبی از قدرت بالایی برخوردار است.