سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا یزدانی چمزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
مجتبی رازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
محمدحسین بصیری – استادیار و عضو هیئت علمی بخش معدن

چکیده:

گسترش روز افزون فضاهای زیرزمینی بخصوص تونلهای مترو در شهرهای پرجمعیت و تاثیر آن برروی زمین از سوی دیگر باعث افزایش مطالعات در زمینه ارزیابی و پیش بینی نشست زمین حاصل از حفر تونل در مناطق شهری شده است چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف و پیچیده بودن ارتباط این پارامترها همواره به عنوان مساله مهمی در این فرایند مطرح بوده است روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی چند متغیره از کارامدترین روشها در زمینه بررسی و پیش بینی نحوه ارتباط پارامترها با یکدیگر می باشند دراین مقاله کارایی و دقت شبکه عصبی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی نشست مورد بررسی قرارگرفته است سپس نتایج مدلهای حاصله با یکدیگر مقایسه شده است نتایج نشان از دقت بالای مدل حاصل از شبکه عصبی در مقایسه با روش رگرسیون دارد.