سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت
بهرام حبیب نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

مدل نرخ نفوذ بورگوینه و یانگ ارتباط چندین پارامتر حفاری و نرخ نفوذ را بیان می کند. در این مدل هشت ثابت مجهول وجود دارد که بسته به نوع سازند در حال حفاری متغیر بوده و می بایست از اطلاعات و نتایج حفاری های قبلی و با استفاده از تکنیک های ریاضی تعیین شوند. بورگوینه و یانگ روش رگرسیون چندگانه را به منظور حل ضرایب مجهول مدل خود پیشنهاد داده اند ولی این روش دارای محدودیت تعداد ردیف های اطلاعاتی و مقادیر پارامترهای حفاری می باشد. در این تحقیق سه روش ریاضی دیگر با نوشتن برنامه کامپیوتری و استفاده از اطلاعات چند چاه حفاری شده میدان گازی خانگیران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روش بهینه سازی تراست- رجیون، بهترین روش برای یافتن ضرایب مدل بورگوینه و یانگ است و استفاده از سایر روش ها گاهی منجر به جواب های غیر منطقی می شود. با این روش مقادیر سرعت حفاری در سازندهای مختلف میدان خانگیران پیش بینی شد