سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا یزدانی چمزینی – کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد هاشمی ریزی – کارشناسی ارشد مهندسیمعدن دانشگاه تربیت مدرس
محمد جوادی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن
آزیتا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

ماشینهای حفار تمام مقطع از مهمترین ماشین های حفاری درتونلها و فضاهای زیرزمینی به شمار می رود به دلیل قیمت بالای ماشین ارزیابی عملکرد دراین روش حفاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ماشین حفر تونل نرخ نفوذ این دستگاه می باشد روشهای متنوعی برای پیش بینی نرخ نفوذ وجود دارد روشهای رگرسیون خطی چند متغیره شبکه عصبی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی از روش هایی با کارایی بالا در مدلسازی و تشخیص الگو در داده ها می باشند دراین تحقیق با بکارگیری روش رگرسیون خطی شبکه عصبی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی به پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل برای تونل انتقال آب کوئینز در نیویورک پرداخته است.