سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل
حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش فروغ – کارشناس ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تک

چکیده:

بطور کلی آزمایشات تعیین وضعیت سازه ای یک روسازی به دو دسته آزمایشات مخرب و غیر مخرب تقسیم می شوند. آزمایشاتی که امروزه در سطح دنیا به صورت استاندارد پذیرفته شده اند، اکثرا از نوع آزمایشات مخرب بوده و تنها آزمایشات غیر مخرب نسبتا کمی به صورت استاندارد در آمده اند. با این وجود سالهای زیادی در زمینه آزمایشات غیر مخرب، فعالیتهای گوناگونی در سطح دنیا صورت گرفته و پیشرفتهای چشمگیری نیز در این زمینه کسب شده است.
خاصیت مقاومت الکتریکی، یکی ازخواص فیزیکی مواد بوده که با استفاده از آن می توان به برخی از خصوصیات فیزیکی – مکانیکی ماده مورد نظر بدون اینکه تغییری در آن ایجادگردد، دست یافت. علاوه بر این می توان خواص ماده مورد نظر را با گذشت زمان مورد مطالعه قرار داد.
تاکنون بر روی بتن آسفالتی، آزمایشات غیر مخربی چون آلتروسونیک صورت گرفته، ولی به سبب عایق بودن بتن آسفالتی درمقابل عبور جریان الکتریکی، آزمایش غیر مخرب مقاومت الکتریکی بر روی آن انجامنشده است.
هدف مقاله حاضر، ارایه یک مدل ریاضی بین مقاومت الکتریکی بتن آسفالتی و خاصیت وزن مخصوص واقعی آن بر اساس درصد قیرها و دانه بندیهای مختلف می باشد. بدین منظور آزمایشتی در دو مرحله بر رویی ۴۵۵ نمونه بتن آسفالتی صورت گرفت. بدین ترتیب که درمرحله اول، ۲۱۰ نمونه بتن آسفالتی تحت آزمایش تعیین وزن مخصوص واقعیگرفتند. در مرحله دوم ۲۴۵ نمونه دیگر تحت آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(Ver.11) بین دو دسته نتایج، یک مدل ریاضی برقرار گردید.