سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
حبیب اله رئوفی –

چکیده:

به علت عدم توازن بین رشد مصرف برق و توسعه نیروگاه ها و شبکه انتقال، سیستم های قدرت امروزی در نزدیکی حدود خود بهره برداری می شوند و در نتیجه به شدت در معرض آسی بهای ناشی از ناپایداری ولتاژ قراردارند. برای جلوگیری از بروز این آسیب ها، لازم است ناپایداری ولتاژ قبل از وقوع آن پیش بینی شود تا بتوان اقدامات لازم برای مقابله با آن را قبل از وقوع انجام داد. در این مقاله، روشی برای پیش بینی ناپایداری ولتاژ با استفاده از تحلیل شب هحالت ماندگارQSS) و تحلیل حساسیت ارائه شده است. در این روش، با داشتن شرایط بار آینده سیستم و لحاظ کردن دینامی کهای عناصری چون تپ چنجرهای زیر بار، محدودسازهای جریان تحریک و غیره، ابتدا رفتار سیستم در آینده با استفاده ازتحلیلQSSشبیه سازی می شود و سپس، با محاسبه یک شاخص حساسیت برای هریک از لحظات شبیه سازی شده و بررسی رفتار آن، وضعیت آتی سیستم از لحاظ رسیدن یا نرسیدن به ناپایداری پی شبینی می شود