سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسن امیری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کنترل
فتح اله غلامی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط
رضا ابراهیم پور – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

وجود مشکلاتی از قبیل ارتباط علت و معلولی پیچیده و غیرخطی بین پارامترهای مختلف تصفیه خانه فقدان تجهیزات اندازه گیری پارامترهای شیمیایی بلادرنگ دراکثر تصفیه خانه ها عدم بهره برداری مناسب از آنالایز کننده های نصب شده و درنتیجه کاهش کارایی و کالیبراسیون آنها به مرور زمان و زمان بربودن انجام آزمایشهای فاضلاب باعث شده است که علملیات کنترلی و بهره برداری از تصفیه خانه ها به نحو احسن انجام نشوداز طرفی شبکه های عصبی دارای مزایایی از قبیل قدرت یافتن روابط علت و معلولی پیچیده و غیرخطی توسط ابزارهای محاسباتی ساده ریاضی داشتن قدرت تعمیم بالا و همچنین سرعت بالا در مرحله آزمایش می باشند نتایج این مطالعه نشان میدهد که شبکه عصبی مصنوعی پس از آموزش با دیتای صحیح می تواند با دقت بیش از ۹۰ درصد میزان لجن برگشتی مورد نیاز در سیستمهای متداول بیولوژیکی تصفیه فاضلاب بروش لجن فعال را پیش بینی نماید درنتیجه شبکهه ای عصبی مصنوعی ابزار مناسبی جهت پیش بینی بهتر میزان لجن برگشتی مورد نیاز تصفیه خانه می باشد.