سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیهه مظفری – دانشگاه یزد
پدرام پیوندی –
سیدمنصور بیدکی –

چکیده:

شکل پذیری معرف میزان قابلیت ساختار نساجی برای تبدیل به یک سطح سه بعدی و صاف بدون هیچ گونه تغییر شکل جمع شدگی و چروک تحت تنش ها و نیروهای وارده برآن می باشد شکل پذیری همچنین بهعنوان قابلیت افتایش نیز شناخهت میش ود به دلیل تمایل بشر برای داشتن پوشاکیر احت و با کیفیت موضوع شکل پذیری از جایگاه ویژه ای درصنعت نساجی برخوردار می باشد درراستای تحقق این هدف تعدادی تحقیقات درمورد اثیر پارامترهای دوخت برروی شکل پذیری منسوجات انجام شده است هدف از انجام این مطالعه استفاده از شبکه عصبی به عنوان یک تکنیک برای پیش بینی تاثیر طرح دوخت برروی میزان شکل پذیری منسوجات بی بافت دارای بخیه می باشد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طرح دوخت فاصله دوخت از لبه آزاد پارچه و وزن لایه بی بافت برروی رفتار شکل پذیری منسوجات بی بافت تاثیر زیادی دارد مقایسه نتایج پیش بینی شده توسط شبکه عصبی با نتایج حاصل از آزمایشات یک ضریب همبستگی بالایی را بین داده های پیش بینی شده توسط شبکه عصبی و نتایج ازمایشات نشان داد.