سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الناز نمازی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زن
علی آقایی راد –

چکیده:

درپروژه های نرم افزاری قبل ا زشروع به کدنویسی بایستی پارامترهایی تخمین زده شود بطوریکه رسیدن به اهداف پروژه تضمینگردد این پارامترها جهت تصمیم گیری درتعیین زمان تعداد نیروی انسانی میزان تلاش و هزینه و … کارایی دارد تیم نرم افزاری باید قادر باشد که قبل از شروع به کدنویسی این پارامترها را براورد نمایندیکی از این پارامترها میزان تلاش لازم است که بایستی تخمین درستی از آن دردست داشته باشیم امروزه برای افزایش کارایی و کاهش هزینه ها به سمت برنامه نویسی مبتنی برکامپوننت گرایش پیدا کرده ایم و ازطرف دیگر سیستمهای کامپیوتری برای افزایش سرعت و توان عملیاتی به سمت اجرای موازی رفته اند از این رو ماسعی داریم تا دراین پژوهش میزان تلاش لازم برای رسیدن نرم افزار به اهداف خود را درحالت مبتنی برکامپوننت و اجرای موازی پیش بینی نماییم .